Totalentreprenad eller inte?

När man som beställare ska renovera, bygga om eller bygga nytt är det viktigt att fundera på hur man vill beställa själva arbetet och även utformningen av entreprenaden. En entreprenad innebär ett arbete eller en leverans som beställts av en beställare ska utföras av en entreprenör. För denna leverans eller detta arbete har de två parterna i förväg kommit överens om ett specifikt pris.

Det finns olika typer av entreprenader som påverkar både ansvarsfördelning, ekonomi och juridik mellan beställare och entreprenör. Den kund som anlitar en vanlig hederlig byggfirma brukar ofta få hjälp med själva byggnationen/arbetet men kanske inte med själva designen och projekteringen, d.v.s. i detalj var balkar, rör och annat ska sitta.

Har man som beställare själv ritat och funderat ut den tekniska lösningen på bygget ansvarar man också för hur lösningen fungerar sedan. Byggfirman bygger bara det man beställt. Är det en skicklig och bra entreprenör kommer denna troligen ändå att ge vissa tips och goda råd om de inser att kunden beställt något tokigt, riskfyllt eller svårbyggt, men ansvaret för konstruktionen ligger hos beställaren.

I en totalentreprenad ger man bara som kund vissa direktiv om funktion, men det är entreprenören som ritar, projekterar och utför byggnationen och därmed bär hela ansvaret för hur konstruktionen håller och fungerar i slutänden. Att ha en totalentreprenad blir självklart dyrare om man ser till det överenskomna priset eftersom byggfirman utför ett större jobb.

Är det ett enkelt arbete som ska utföras där inte så mycket kan gå fel och där man själv som kund känner sig kunnig så kan det vara bra med att bara anlita en vanlig hederlig byggfirma och beskriva exakt vad man vill ha och hur det ska utföras.

Ska man beställa ett större projekt som t.ex. en större utbyggnad eller omfattande ombyggnad kan det vara värt att ta som totalentreprenad så att man som kund tryggt kan lämna över ansvaret till ett professionellt företag som är erfaret och kan föreslå och utföra den bästa lösningen.

Comments are closed.