Det du behöver veta om Elcigg

Elcigg eller el-cigaretter är kanske för vissa något helt nytt eller så har du kanske hört talas om det. Här kommer en enklare beskrivning om vad elcigg är för något.

En elcigg fungerar så att istället för att röka en vanlig cigarett med cigarettrök så röker du med elcigg en slags ånga. Den ångan innehåller vatten, propylen glykol och eventuell smakessens. Elcigg går att hitta helt utan nikotin eller med nikotin i olika styrkor. Det positiva i detta är att med elcigg undviker du många skadliga kemikalier som en vanlig cigarett innehåller. Dock så frångås ej dom negativa effekterna av nikotin om du väljer en elcigg med nikotin. Nikotin kan påverka blodtryck, hjärta och kärl.

Elcigg går på batteri som aktiveras när du trycker på en knapp under insuget. Ut kommer vattenångan och ger känslan av att ”röka på riktigt”. Elciggen består av olika delar som man kan byta ut eftersom de slits ut. Högre kvalitet ger normalt längre hållbarhet. Olika smaker/juicer finns i stort utbud för att passa de flesta. Några exempel är äpple, kanel eller vanlig tobakssmak. Första gången man ska köpa en elcigg kan det vara en bra ide att köpa ett startpaket för att få med alla delar såsom laddare, tank etc.

Personer under 18 år eller icke-rökare rekomenderas ej att börja använda el-cigaretter. Det är mer inriktat till de som redan röker och vill trappa ner på sitt bruk av vanliga cigaretter, använda elcigg där vanliga cigaretter inte tillåts eller sluta helt med vanliga cigaretter. Då elcigg ger mindre skadliga effekter än vanlig rökning men ändå ger känslan av att röka anser många att det är ett bättre alternativ. Det kan vara enklare att trappa ned då du kan välja styrka på nikotinet till din elcigg och till slut vara nere på helt nikotinfritt. Med den typen av nedtrappning kan man undvika stora abstinensbesvär.

Fantastiska saker med hörapparaten

Idag får människor problem med hörseln i större utsträckning än man någonsin fått förut. Anledningar till det är bland annat att ljudtekniken gått framåt och gjorde det innan forskning på hur denna påverkar människan, gått framåt. Kort sagt, man hade ingen aning om hur höga konserter påverkade hörseln. Man har heller inte gjort något åt bullriga arbetsmiljöer förrän under de senaste 15-20 åren. Idag finns det lagar och regler runt hur hög och bullrig en arbetsmiljö får vara.

Skadar man sin hörsel en gång kan det räcka för att hörseln för alltid blir påverkad. Nedsatt hörsel, tinnitus och balanssvårigheter är vanliga åkommor om man förstört sin hörsel.

Att leva med nedsatt hörsel kan vara riktigt jobbigt. Man kan få problem med att höra normalhöga konversationer och därmed få jobbigt att hänga med i sociala sammanhang. Det kan kännas pinsamt att be andra tala högre, eller upprepa vad han eller hon sagt, och därför kanske man istället låtsas hänga med i konversationen.

Idag finns hörapparaten. Det är ett otroligt hjälpmedel som underlättar för den hörselskadade i vardagen och ger mer livskvalitet. En hörapparat förbättrar hörseln och kan också fånga upp en så kallad hörselslinga. Sådana finns i föreläsningssalar exempelvis, och gör att man hör föreläsaren bättre.

Man får också bättre möjligheter på arbetsmarknaden. Kan jobba längre om man så önskar, och ändå hänga med på möten och kurser. Det är också en säkerhetsfråga att höra bra, samt att balansen blir bättre.

Det finns många sorters olika hörapparater. De är specialdesignade för att underlätta på olika sätt och därför kan det vara en liten process innan man hittar sin hörapparat. Man får hjälp av en audionom när man provar ut hörapparater och då pratar man också myc