Fantastiska saker med hörapparaten

Idag får människor problem med hörseln i större utsträckning än man någonsin fått förut. Anledningar till det är bland annat att ljudtekniken gått framåt och gjorde det innan forskning på hur denna påverkar människan, gått framåt. Kort sagt, man hade ingen aning om hur höga konserter påverkade hörseln. Man har heller inte gjort något åt bullriga arbetsmiljöer förrän under de senaste 15-20 åren. Idag finns det lagar och regler runt hur hög och bullrig en arbetsmiljö får vara.

Skadar man sin hörsel en gång kan det räcka för att hörseln för alltid blir påverkad. Nedsatt hörsel, tinnitus och balanssvårigheter är vanliga åkommor om man förstört sin hörsel.

Att leva med nedsatt hörsel kan vara riktigt jobbigt. Man kan få problem med att höra normalhöga konversationer och därmed få jobbigt att hänga med i sociala sammanhang. Det kan kännas pinsamt att be andra tala högre, eller upprepa vad han eller hon sagt, och därför kanske man istället låtsas hänga med i konversationen.

Idag finns hörapparaten. Det är ett otroligt hjälpmedel som underlättar för den hörselskadade i vardagen och ger mer livskvalitet. En hörapparat förbättrar hörseln och kan också fånga upp en så kallad hörselslinga. Sådana finns i föreläsningssalar exempelvis, och gör att man hör föreläsaren bättre.

Man får också bättre möjligheter på arbetsmarknaden. Kan jobba längre om man så önskar, och ändå hänga med på möten och kurser. Det är också en säkerhetsfråga att höra bra, samt att balansen blir bättre.

Det finns många sorters olika hörapparater. De är specialdesignade för att underlätta på olika sätt och därför kan det vara en liten process innan man hittar sin hörapparat. Man får hjälp av en audionom när man provar ut hörapparater och då pratar man också myc

Comments are closed.